Termal tesis
Sayın Devre Mülk maliki,

Heramis Termal Tatil Köyü yönetim planı hükümlerine göre geçici yönetimi yürütmekte olan Heramis Termal Turizm İnşaat Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. bu görevi 01.01.2019 tarihinden itibaren şirketimiz İDASU Turizm ve İşletmecilik Ticaret A.Ş.’ne devretmiş bulunmaktadır.

Şirketimiz İDASU Turizm ve İşletmecilik Ticaret A.Ş. geçmiş dönemlerde , başta Termal tesis olmak işletmede görülen bir takım noksanlık ve aksaklıkları giderebilmek maksadıyla ciddi bir bütçe ile düzeltme,tamamlama,yenileme çalışmalarına başlamıştır. Hedefimiz ,Haziran 2019 aybaşına kadar bu yatırımları tamamlamak ve daha kaliteli ve sorunsuz yaşanabilecek bir Termal Tatil Köyü oluşturmaktır.

Bilindiği gibi Cumhurbaşkanlığınca çıkarılan 85 sayılı karar gereğince Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasında dövizle işlem yapılması yasaklandığından Euro bazlı aidatların da Türk Lirasına dönüştürülmesi gerekmiştir ve işletme giderleri için yapılan hesaplamalar sonucunda yıllık aidatların 2019 yılında 1+1 daireler için 1.100,- Türk Lirası, 2+1 daireler için 1.450,- Türk Lirası olması gerektiği hesaplanmış ,yapılan Olağanüstü Kat Malikleri Kurulunda bu aidatlar oy birliği kabul edilmiştir.

Yukarıda sözü edilen 2019 yılı aidatlarının, Yönetim Planı ve Devre Mülk sözleşmeleri gereği en geç 28.02.2019 tarihine kadar şirketimizin Garanti Bankası Altınoluk Şubesi nezdindeki TR81 0006 2001 0990 0006 2981 86 iban numaralı hesabına yatırılmasını rica ederiz.


Saygılarımızla,
İDASU Turizm ve İşletmecilik Ticaret A.Ş.

Bize Yakın,Gezilecek Yerler